Heat 1 Complete
Sail Competitor Remark
1NED-2 ARON ETMON
2ITA-0 ANDREA ROSATI
3GRE-6 VASILEIOS KRETSIS
4GRE-584 ALEXANDROS PAPOUTSIS
5FRA-1100 MARTIN PLISSONNEAU
6GRE-11 ALEXANDROS KALPOGIANNAKIS
7GRE-186 APOSTOLOS GRIGOROPOULOS
12GRE-15 NIKOLAOS GOUSGOUNELISDNF
12GRE-51 PANAGIOTIS TSOUKALASDNF
12GRE-222 PARASKEVAS SMYRLAKISDNF
12GRE-850 GEORGIOS FLAMISDNF
12LAT-25 ROMUALDS ZELCSDNF
Heat 2 Complete
Sail Competitor Remark
1NOR-41 MARTIN MOLLER HOVDA
2GRE-108 ALKIS VOVOS
3GER-888 ADRIAN BEHOLZ
4ARU-31 MALIK HOVELING
5GRE-22 KONSTANTINOS KRETSIS
6GRE-83 ANGELO AVRAMOPOULOS
7CRO-133 MARKO SEKULIC
8CYP-169 GIORGOS MAKEDONAS
9GRE-444 EFSTATHIOS KARACHISARIDIS
12GRE-5 STAVROS GOUSGOUNELISDNF
12GRE-520 GEORGE PLAVOUKOSDNF
12GRE-700 GEORGE GOULIELMOSDNF
Heat 3 Complete
Sail Competitor Remark
1EST-347 TRISTEN ERIK KIVI
2LTU-7 RYTIS JASIUNAS
3GRE-570 KONSTANTINOS PAPANDRIKOPOULOS
4ITA-353 FRANCESCO SCAGLIOLA
5ARU-8 NATHAN WESTERA
6GRE-116 GIORGOS SAKANTARIS
7GRE-832 NICK DORIS
8GRE-238 TASOS KAKARIS
9GRE-435 IOANNIS GLARIDIS
10GRE-16 NIKOLAOS PAMPOURAS
12GRE-198 JOHN SOUKOSDNF
12GRE-860 ANDREAS FLAMISDNF
Heat 4 Complete
Sail Competitor Remark
1ARU-4 ETHAN WESTERA
2GRE-100 ZOIS THEOCHARIS
3GRE-1 PHILIP ADAMIDIS
4GRE-43 PANAGIOTIS CHAIROPOULOS
5GRE-971 ALEX GIOUZELLIS
6GRE-72 DIMITRIS LENTZOS
7BUL-114 LACHEZAR KRASTEV
8GRE-147 NIKOLAOS SKOURAS
9GRE-13 KOSTAS STAMBOULIS
13GRE-445 DIMITRIS LAMBROPOULOSDNF
13GRE-55 ANGELOS TRIANTAFYLLOUDNF
13GRE-505 VASILIS MARINOSDNF
13BUL-117 IVAYLO CHESHIROVDNF
Heat 5 Complete
Sail Competitor Remark
1NOR-41 MARTIN MOLLER HOVDA
2GRE-6 VASILEIOS KRETSIS
3NED-2 ARON ETMON
4GRE-108 ALKIS VOVOS
5GER-888 ADRIAN BEHOLZ
6ITA-0 ANDREA ROSATI
7GRE-584 ALEXANDROS PAPOUTSIS
8FRA-1100 MARTIN PLISSONNEAU
9ARU-31 MALIK HOVELING
10GRE-22 KONSTANTINOS KRETSIS
11GRE-11 ALEXANDROS KALPOGIANNAKIS
12GRE-83 ANGELO AVRAMOPOULOS
Heat 6 Complete
Sail Competitor Remark
1GRE-100 ZOIS THEOCHARIS
2ARU-4 ETHAN WESTERA
3ARU-8 NATHAN WESTERA
4EST-347 TRISTEN ERIK KIVI
5ITA-353 FRANCESCO SCAGLIOLA
6LTU-7 RYTIS JASIUNAS
7GRE-570 KONSTANTINOS PAPANDRIKOPOULOS
8GRE-1 PHILIP ADAMIDIS
9GRE-72 DIMITRIS LENTZOS
10GRE-116 GIORGOS SAKANTARIS
12GRE-43 PANAGIOTIS CHAIROPOULOSDNF
12GRE-971 ALEX GIOUZELLISDNF
A Final Complete
Sail Competitor Remark
1ARU-4 ETHAN WESTERA
2NOR-41 MARTIN MOLLER HOVDA
3LTU-7 RYTIS JASIUNAS
4NED-2 ARON ETMON
5ITA-0 ANDREA ROSATI
6GRE-100 ZOIS THEOCHARIS
7ITA-353 FRANCESCO SCAGLIOLA
8EST-347 TRISTEN ERIK KIVI
9GRE-6 VASILEIOS KRETSIS
10GRE-108 ALKIS VOVOS
11ARU-8 NATHAN WESTERA
12GER-888 ADRIAN BEHOLZDSQ
B Final Complete
Sail Competitor Remark
1GRE-43 PANAGIOTIS CHAIROPOULOS
2GRE-1 PHILIP ADAMIDIS
3ARU-31 MALIK HOVELING
4GRE-72 DIMITRIS LENTZOS
5GRE-584 ALEXANDROS PAPOUTSIS
6GRE-116 GIORGOS SAKANTARIS
7GRE-11 ALEXANDROS KALPOGIANNAKIS
8GRE-570 KONSTANTINOS PAPANDRIKOPOULOS
9GRE-22 KONSTANTINOS KRETSIS
12GRE-83 ANGELO AVRAMOPOULOSDNF
12FRA-1100 MARTIN PLISSONNEAUDNF
12GRE-971 ALEX GIOUZELLISDNF
C Final Complete
Sail Competitor Remark
1GRE-13 KOSTAS STAMBOULIS
2LAT-25 ROMUALDS ZELCS
3GRE-186 APOSTOLOS GRIGOROPOULOS
4GRE-832 NICK DORIS
5GRE-147 NIKOLAOS SKOURAS
6GRE-444 EFSTATHIOS KARACHISARIDIS
7GRE-222 PARASKEVAS SMYRLAKIS
8GRE-435 IOANNIS GLARIDIS
9GRE-445 DIMITRIS LAMBROPOULOS
10GRE-51 PANAGIOTIS TSOUKALAS
11CYP-169 GIORGOS MAKEDONAS
12GRE-850 GEORGIOS FLAMIS
13GRE-16 NIKOLAOS PAMPOURAS
14GRE-5 STAVROS GOUSGOUNELIS
15GRE-238 TASOS KAKARIS
16GRE-15 NIKOLAOS GOUSGOUNELIS
17GRE-700 GEORGE GOULIELMOS
18GRE-520 GEORGE PLAVOUKOS
25GRE-860 ANDREAS FLAMISDNF
25GRE-55 ANGELOS TRIANTAFYLLOUDNF
25CRO-133 MARKO SEKULICDNF
25BUL-117 IVAYLO CHESHIROVDNF
25GRE-505 VASILIS MARINOSOCS
25GRE-198 JOHN SOUKOSOCS
25BUL-114 LACHEZAR KRASTEVOCS